Nyheter

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

PharmaLundensis AB (publ) har genomfört en nyemission om 600 000 aktier, vilket innebär att bolaget tillförs tre mkr före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 716 000 aktier i emissionen vilket således är en överteckning på 580 000 kr. Det kom in 423 anmälningssedlar med teckningar på i genomsnitt 8 463 kronor/anmälningssedel. Såsom meddelades i Pressreleasen den 4 april sker tilldelning av aktier enligt följande principer: Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning varvid varje aktietecknare först ska erhålla en tilldelning av en post om 500 aktier. Därefter ska resterande aktier fördelas till tecknarna genom tilldelning av en post om 500 aktier åt gången till dess att samtliga aktier tilldelats (dock att ingen tecknare ska tilldelas fler aktier än tecknaren önskat). Detta resulterade i att samtliga tecknare erhöll det antal man tecknar upp till knappt 5 000 aktier. Ingen erhöll mer aktier än detta. För tydlighetens skull bör nämnas att samma tilldelningsprincip även användes för SkåneÖrnen, som således erhöll knappt 5 000 aktier.

Avräkningsnoter planeras att skickas ut under vecka 17 och betalningstiden blir 5 bankdagar. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer aktierna att bokas ut till tecknarna. Detta beräknas ske under vecka 21.

PharmaLundensis styrelse uttrycker sitt varma tack till alla som tecknat i bolagets nyemission, och som därmed ger möjlighet för bolaget att fortsätta utveckla nya, kreativa läkemedel.

PDF version finns här!

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: pressrelease@pharmalundensis.se