Nyheter

PharmaLundensis bedömning av nya KOL-substansen NVA237

Det har nyligen presenterats information från Fas 2 och Fas 3-studier på den nya KOL-substansen NVA237, där man bedömer ämnets effekt, säkerhet och tolerabilitet.

NVA237 är ett långverkande anti-cholinergicum (LAMA), och verkar således på samma sätt som ”huvudpreparatet” vid KOL idag, Spiriva. Effekten och effektdurationen befanns vara likvärdig med Spiriva, möjligen såg man ett lite snabbare tillslag. Även säkerheten var likvärdig. Läs mer här!

Således tillför inte detta ämne något nytt för patienterna. KOL kommer fortsatt att drabba lika många människor som tidigare, och KOL kommer fortsätta att vara den 4:e vanligaste dödsorsaken i världen.

Däremot kommer naturligtvis säljande bolag att vilja ta en bit av KOL-marknaden. NVA237 kan betraktas som ett så kallat ”me-too” preparat, som kännetecknas av att de inte tillför patienterna några fördelar, men de kan möjligen pressa priserna på läkemedlen, vilket myndighetena naturligtvis uppskattar. 75 % av alla läkemedel som registreras idag är ”me-too” läkemedel. Läs mer om ”me-too” läkemedel här!

Sammantaget utgör NVA237 inget som helst hot mot PharmaLundensis. Skulle Bolagets hypotes vara korrekt, och IodoCarb ge en god behandlingseffekt, kommer patienter kräva att få använda ämnet, oavsett hur många anti-cholinergika som finns på marknaden.