Nyheter

PharmaLundensis gör företrädesemission i oktober

Som tidigare meddelats planerar PharmaLundensis (publ) att genomföra en nyemission. Det har dock inte varit klart vilken typ av emission som är att föredra. Styrelsen har nu beslutat att bolaget skall genomföra en företrädesemission, där samtliga befintliga aktieägare får möjlighet att försvara sitt ägande. Publicering av informationsmaterial om nyemissionen är planerad till första veckan i oktober, och teckningstiden planeras till tre veckor.

För Information i PDF, klicka här!