Nyheter

PharmaLundensis gör nyemission för att finansiera höstens kliniska studie!

Nyemission om 5 256 730  SEK med företräde för PharmaLundensis aktieägare.
Varje aktieägare erbjuds att teckna en (1) ny aktie för tretton (13) innehavda aktier på avstämningsdagen.
Avstämningsdag 30 september.
Emissionskursen har fastställts till 5 SEK per aktie.
Teckningsperioden är 5 oktober till 31 oktober.
Handel med teckningsrätter 5 oktober till 26 oktober.
Nyemissionen är till ca 10 % garanterad genom teckningsförbindelser.

För mer information läs här!