Nyheter

PharmaLundensis har genomfört en nyemission om ca 2,6 mkr!

PharmaLundensis AB (publ) har genomfört en företrädesemission om ca 516 000 aktier, vilket innebär att bolaget tillförs ca 2,58 mkr före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades ca 187 000 aktier med företräde och ca 329 000 aktier utan företräde.

Avräkningsnotor kommer att skickas ut i slutet av vecka 44. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till vanliga aktier.

PharmaLundensis styrelse vill framföra ett hjärtligt tack till alla som tecknat i emissionen!

Vidare hoppas styrelsen att det relativt snart (inom 4-6 månader) skall bli möjligt att fastställa om PharmaLundensis testsubstans har förutsättning för att positivt påverka KOL-symptom, och därmed ha potential att kunna utvecklas till ett nytt läkemedel!

Nyheten finns i PDF-format här!