Nyheter

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i ’Medicon Village’ !

PharmaLundensis AB, som är ett bolag i Lund Life Science Incubator (fd Ideon BioIncubator), har nyligen flyttat in på Medicon Village, vilket är ett medicinskt forskningscentrum som håller på att skapas i AstraZenecas tidigare lokaler i Lund. Lund Life Science Incubator har i och med flytten fyrdubblat sina lokaler, vilket innebär att PharmaLundensis nu har möjlighet att expandera sin verksamhet helt efter behov. Då vi inom en nära framtid avser att bredda verksamheten med fler projekt är detta en utmärkt möjlighet. Laboratorielokalerna håller högsta klass, och inkluderar alla typer av faciliteter som kan behövas, såsom välplanerade kemilaboratorium med bland annat NMR, LC-MS/MS, och DSC, cellodlingsfaciliteter, djurhus osv. Dessutom är hyran delvis subventionerad.

Vi bedömer att det med största sannolikhet kommer att vara möjligt för oss att bedriva en verksamhet av högsta klass i dessa lokaler!

Ny Postadress:

PharmaLundensis AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund

För mer information läs här!