Nyheter

PharmaLundensis Officiella Forum öppnar idag!

PharmaLundensis Officiella Forum öppnar idag!
Forumet finns på startsidan på bolagets hemsida (www.pharmalundensis.se) i högra kolumnen. Vi hoppas att Forumet skall bli en plats där alla som är intresserade av PharmaLundensis projekt skriver, berättar och interagerar. Dessutom kommer det finnas möjlighet att ställa frågor till PharmaLundensis ledning.

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall säger: PharmaLundensis verksamhet är komplicerad och omfattar flera stora medicinska områden. För att underlätta aktieägarnas förståelse av bolagets verksamhet, vill vi ge dem möjlighet att ställa frågor om bolaget direkt till VD. Frågorna skall vara av allmänt intresse för läsarna. Naturligtvis kommer endast information som redan är publik att kunna diskuteras. Frågor kan ställas genom att skribenten startar en ny tråd på Forum och kallar den för: ”Fråga till VD om ….”

Jag hoppas att våra aktieägare skall uppleva PharmaLundensis Officiella Forum som både trevligt och intressant att läsa och skriva på!

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

PDF-fil finns här!