Nyheter

Positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket!

PharmaLundensis AB (publ) har nu fått den europeiska granskningsrapporten och preliminära bedömningen från EPO avseende bolagets huvudpatent ”Användning av joderat aktivt kol för behandling av KOL och Astma”.

Granskningsrapporten bekräftar att det inte finns något som hotar nyhet och uppfinningshöjd, och vårt svenska patentombud anser därför att det förefaller troligt att patent kan beviljas!

Läs mer här!