Nyheter

Positiva testresultat med EcoFilter!

PharmaLundensis apparat EcoFilter, som eliminerar antibiotikautsläpp från sjukhusavdelningar, har nu visat sig eliminera i stort sett all antibiotika även i mänsklig urin. Organisationen ”Skånes Hav och Vatten” har uttryckt ett klart intresse för PharmaLundensis projekt. PharmaLundensis bedömer att det kan vara möjligt att redan till våren börja placera ut EcoFilter på sjukhus. Detta kan ge en kraftig minskning av utsläpp av antibiotika, och en minskad risk för resistensutveckling. Vidare är det möjligt att det kan ge betydande inkomster till PharmaLundensis, som i framtiden kanske kan finansiera bolagets läkemedelsprojekt genom inkomster från EcoFilter.

Som beskrevs i senaste årsredovisningen utvecklar PharmaLundensis en metod för att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens. Projektet syftar till att placera en apparat som eliminerar antibiotika från urinen (EcoFilter) på varje sjukhusavdelning med hög användning av bredspektrumantibiotika. Urin från patienterna hälls i EcoFilter som eliminerar >99 % av antibiotikan. Kvarvarande vätska går till avloppet, medan antibiotikaresterna skickas till förbränning. En forskningsprototyp har byggts, och ett antal tester med syntetisk urin har genomförts, med gott resultat.

EcoFilter har nu även testats på mänsklig urin innehållande antibiotika. Apparaten fungerade utmärkt även i denna mer realistiska testsituation och eliminerade i stort sett all antibiotika. Ecofilter har hittills testats på Ciprofloxacin, Ampicillin och Kloramfenikol.

PharmaLundensis har även kontaktat organisationen ”Skånes Hav och Vatten” vid Marint Centrum i Simrishamn som är finansierat av Region Skåne. Skånes Hav och Vatten verkar för att förbättra vattenmiljön bland annat genom att arbeta för en reduktion av antibiotikautsläpp. Representanter för denna organisation har uttryckt ett klart intresse för PharmaLundensis projekt.

PharmaLundensis VD Dr Staffan Skogvall säger:

– Vi är mycket nöjda med att EcoFilter även kan eliminera antibiotika från riktig urin. Detta ökar sannolikheten betydligt för att projektet skall bli framgångsrikt.  Det är också positivt att en organisation som arbetar professionellt med antibiotikaproblematiken ser fördelarna med EcoFilter projektet. Jag tror att vi relativt snart, kanske redan till våren, är redo att börja placera ut EcoFilter på sjukhusen. Detta kan leda till en kraftig minskning av utsläppen av bredspektrum-antibiotika i naturen och en minskad risk för resistensutveckling hos bakterier. Dessutom kan det naturligtvis leda till betydande inkomster till PharmaLundensis. Det är fullt möjligt att bolagets läkemedelsprojekt i framtiden kan finansieras helt eller delvis genom inkomster från EcoFilter-projektet.

Nyheten finns i PDF-format här!