Nyheter

Positivt patentbesked för EcoFilter

Patent- och Registreringsverket har nu granskat en patentansökan som skyddar en viktig aspekt av EcoFilter. Granskaren anser att alla krav avseende metoden har Nyhetsvärde, Uppfinningshöjd och Industriell tillämpbarhet . Således allt som krävs för att patent skall kunna beviljas. Granskaren påtalar några oklarheter i kraven, som patentombudet bedömer kan bemötas genom smärre omformuleringar i kraven.

Ansökan kommer därefter att övergå till PCT-fas, och så småningom till nationell fas. Det kan förväntas att det tar 2-3 år innan nationella patent kan beviljas.

Det bör dock noteras att en patentansökan kan utgöra skydd mot konkurrenter även under tiden som ansökan behandlas.