Nyheter

Positivt patentbesked om trötthetssyndrom!

PharmaLundensis AB:s (publ) har erhållit en positiv granskningsrapport från den internationella patentmyndigheten PCT för patentansökan ”Behandling av Kroniskt Trötthetssyndrom med Joderat Aktivt Kol”. Tidigare har även svenska Patent- och Registreringsverket lämnat ett positivt utlåtande. Det finns således mycket goda möjligheter att erhålla patentskydd för denna sjukdom. PharmaLundensis har nu möjlighet att, med utgångspunkt från PCT-ansökan, välja ut vilka länder i världen som bolaget önskar söka patent i.

PDF-fil finns här!