Nyheter

Positivt PCT patentbesked för EcoFilter

PharmaLundensis har erhållit positiva Fas 2-besked för bolagets internationella PCT-ansökan för EcoFilter-systemet. Uppfinningen anses uppfylla samtliga nödvändiga krav inklusive nyhet och uppfinningshöjd. Denna ansökan kan nu ligga till grund för nationella patent i merparten av världens länder som ingår i PCT-samarbetet.

VD Dr Staffan Skogvall: Nyligen beviljades patent för systemansökan i Europa, och nu kommer positivt besked för den internationella ansökan. Helt klart är att PharmaLundensis patentskydd för EcoFilter blir både djupt och brett.