Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

Memorandum PDF
Anmälningssedel PDF  (Denna fil är skrivbar på vissa datorer)
Styrelsens Redogörelse
Yttrande revisorn

Bolagsordning
Årsredovisning 2017

PharmaLundensis Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras idag och kan laddas ner från Bolagets och Spotlight stock markets hemsida:
https://pharmalundensi.wpengine.com/
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01000849
Teckningstiden av units inleds i morgon den 19 oktober och löper till och med fredag den 2 november 2018. Detta är en företrädesemission av om högst 1 063 731 units bestående av 4 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt (UR) och 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Handel med UR (uniträtter) sker 19 oktober – 31 oktober 2018. Handel med Betald Tecknad Unit (BTU) kommer att ske från 19 oktober till och med att emissionen registrerats vid Bolagverket. Emissionskursen är 10 kronor per unit. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 10.6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna är förvaltningsregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Samtliga aktieägare kommer även att erhålla ett brev med Memorandum och Anmälningssedel för teckning utan företräde de närmaste dagarna.