Nyheter

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt PharmaLundensis kliniska studie!

Regionala etikprövningsnämnden i Lund har nu godkänt PharmaLundensis Proof of concept-studie avseende behandling av 40 patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med bolagets kvicksilverbindande substans GMP-Jodkol.

”Det som nu kvarstår är positivt besked från Läkemedelsverket, vilket vi hoppas erhålla inom kort. Därefter är alla nödvändiga tillstånd för studien klara.” – Staffan Skogvall, VD PharmaLundensis AB (publ).

Läs mer här!