Nyheter

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

Registreringen av vårens företrädesemission hos Bolagsverket är nu klar. Totalt tecknades det 2 090 638 units, vilket gav en teckningsgrad på ca 203 %.

Sista dag för handel med BTU blir den 11:e maj. Utsökningsdag blir den 14 maj. Aktier samt Teckningsoptioner beräknas komma in på konton ca 2-4 bankdagar därefter.

Teckningsoptionerna (TO) kommer inte att noteras. I stället berättigar varje TO som erhållits till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 1 mars 2024 – 28 mars 2024.