Nyheter

Sista dag för handel med BTA den 13 januari!

Sista dag för handel med PharmaLundensis BTA (Betalad Tecknad Aktie) kommer att äga rum den 13 januari 2012. Stoppdagen i VPC-systemet är den 18 januari och BTA kommer att omvandlas till aktier den 20 januari. Totalt antal aktier som registrerades i bolagets företrädesemission uppgick till 514 967 st. Totalt antal aktier i bolaget efter genomförd emission uppgår till 14 182 467 st.