Nyheter

Sista dag för handel med BTU 26:e april

Efter Bolagsverkets registreringen av PharmaLundensis företrädesemission kommer BTU nu att bytas ut mot stamaktier och teckningsoptioner. Sista dag för handel med BTU blir den 26 april och utsökningsdag är den 28 april.

Därefter kommer aktier att kunna handlas på sedvanligt sätt på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna kommer inte att noteras, utan berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 3 mars 2025 t.o.m. den 31 mars 2025.