Nyheter

Strategiutvärdering

Executive summary
PharmaLundensis styrelse har gjort en utvärdering av bolagets strategi för de närmaste 3-12 månaderna. Centralt är att erhålla beställningar på några EWR-101 enheter, och därefter knoppa av EcoFilter projektet i ett eget bolag. Detta bedöms kunna synliggöra stora värden i EcoFilter projektet. PharmaLundensis behåller ca 40 % av ägandet i det nya bolaget, medan resterande 60 % delas ut till PharmaLundensis befintliga aktieägare. Det nya bolaget får en professionell ledningsgrupp och försäljningsavdelning, det finansieras upp genom en nyemission, och noteras därefter på en marknadsplats.  

PharmaLundensis kan erhålla inkomster i form av vinstutdelningar från EcoFilter-bolaget, och kan vid behov även sälja EcoFilter aktier som ett ytterligare sätt att finansiera PharmaLundensis verksamhet. Upplägget bedöms ha förutsättningar att göra PharmaLundensis oberoende av nyemissioner och trygga bolagets långsiktiga finansiering.

Affärsutveckling
Vi har diskuterat EcoFilter projektet med några större privatinvesterare med stor erfarenhet av notering av bolag på olika marknadsplatser. Deras uppfattning är att EcoFilter är superintressant för investerare, och att en särnotering kan synliggöra stora värden i EcoFilter projektet. De rekommenderar att vi validerar värdet på EWR-101 genom att sluta 2-4 avtal med företag som har intresse av denna metod, och därefter knoppar av EcoFilter-bolaget och noterar det. Lämpligen behåller PharmaLundensis ca 40 % av ägandet medan resterande 60 % delas ut till PharmaLundensis befintliga aktieägare. Därefter noteras EcoFilter-bolaget på en börslista och tar in ca 15-20 miljoner i riskkapital. En professionell ledningsgrupp och försäljningsavdelning anställs som sedan sköter marknadsföring och försäljning på den internationella marknaden.

PharmaLundensis kan påräkna inkomster i form av vinstutdelningar från EcoFilter-bolaget, och kan även sälja EcoFilter aktier för att finansiera PharmaLundensis verksamhet. Dessutom kan detta upplägg förväntas ge ett positivt avtryck på PharmaLundensis aktiekurs, då det bidrar till att trygga bolagets långsiktiga finansiering.

Evaporatorer
Det är vanligt att använda evaporatorer för att rena industriellt avfallsvatten från miljöskadliga föroreningar inom kemi/biotech/läkemedelsbranscherna. En evaporator liknar en destilleringsapparat som kokar avfallsvattnet. Vattnet ångar bort, och kvar blir ett koncentrat med allt högre halt föroreningar. En Google sökning på ”evaporator, wastewater” ger 100-tals träffar på tillverkare/försäljare. Det finns säkert tusentals eller tiotusentals företag som använder denna reningsmetod över hela världen. Metoden är ytterst effektiv, men nackdelen är att det bildas stora mängder koncentrat (flytande kemiskt avfall) som måste destrueras.

Problem med evaporatorrening
Det går vanligen att koka bort ca 90-95 % av avfallsvattnets volym, men inte mer. Om förångningen tillåts fortsätta längre än så faller föroreningarna ut på väggarna inne i evaporatorn, vilket kräver en dyrbar rengöring. Även nivåsensorer kan blockeras av utfällningarna vilket kan förstöra maskineriet. Evaporeringen måste därför avbrytas innan föroreningarna börjar falla ut. Ett företag som producerar 100 m3 avfallsvatten per dygn får således 5-10 m3 koncentrat/dygn som måste destrueras. Det kostar ca 5-10 kr/kilo att förbränna koncentrat. Dessutom är det svårt att hitta brännugnar som kan hantera stora mängder flytande kemiskt avfall. Om man räknar på ett företag som producerar 5 m3 koncentrat per dygn, dvs 1 000 m3 koncentrat/år så får de betala ca 5-10 miljoner kronor per år för destruktion av avfallet.

EWR-101 enheter löser problemet
EWR-101 arbetar med en ny, patenterad princip där den avslutande vattenreduktionen sker i slaskbehållarna. Koncentratet överförs från evaporator tanken till slaskbehållarna strax innan föroreningarna börjar falla ut.

Därefter sker den avslutande evaporeringen i slaskbehållarna tills koncentratet har en torrhalt på 100 %. Att föroreningarna faller ut på väggarna i slaskbehållarna gör ingen skada eftersom dessa behållare, som är av brännbar plast, bränns tillsammans med avfallet. Fördelen med EWR-101 är således att evaporeringen kan fortsätta tills allt vatten har avdunstat, vilket minskar slaskvolymen maximalt. EWR-101 enheter bedöms kunna reducera koncentrat mängden i exemplet ovan från 1 000 m3 per år till ca 20-40 m3 per år samt överföra det till fast form. Detta kostar i stället 100 000 – 400 000 kronor att destruera – en besparing på 4.9 – 9.6 miljoner kronor/år.

Evaporering är en extremt effektiv metod för att rena bort föroreningar.
Den stora nackdelen har alltid varit att det bildas stora mängder koncentrat, som är dyrt och besvärligt att hantera. EWR-101 har nu löst detta problem!

Patentskydd
PharmaLundensis har patent för EWR-101 i ett stort antal länder med stor kemi/läkemedelsindustri:

  • Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Holland och Schweiz.
  • Positivt föreläggande i USA, beviljas troligen under våren.
  • Även gått in nationellt i Canada, Japan, Australien, Kina och Indien.

Risker
Notera att något formellt beslut om avknoppning av EcoFilter projektet ännu inte har fattats. Det är inte säkert att så kommer att ske, eller vid vilken tidpunkt det kan vara lämpligt.