Nyheter

Svår influensa i USA

Årets influensa är ovanligt farlig, och har orsakat 7 % av alla dödsfall bland äldre i USA den senaste månaden, enligt Centers for Disease Control and Prevention. Befintligt vaccin ger endast ett svagt skydd. Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt.  Forskare har under lång tid försökt utveckla ett brett influensavaccin som fungerar mot alla stammar av influensa, hittills utan framgång.

PharmaLundensis projekt för att behandla influensa-orsakad lungsvikt har således fortsatt stor aktualitet. Vid framgång kommer en stor marknad att öppna sig.
http://www.foxbusiness.com/features/2018/01/15/flu-pocalypse-why-scientists-are-scrambling-to-make-universal-influenza-vaccine.html