Nyheter

Uppdatering om EcoFilter

Sammanfattning

* EcoFilter använder en unik metod mot utveckling av antibiotika resistens.

* EcoFilter är effektivt, billigt och snabbinstallerat på sjukhus.

* Det finns ett klart intresse från ett flertal experter för EcoFilter.

* Kommersiellt EcoFilter klart våren 2015.

* Marknad för EcoFilter bedöms till ca 500 filter i Sverige, 50 gånger fler i EU och ytterligare många fler i övriga länder i världen.

* Framtida omsättning och resultat bedöms enligt följande:

2015: Omsättning 8-10 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) ca 3-4 miljoner kr.

2016: Omsättning 100-200 miljoner kr, resultat före avskrivningar (EBITDA) 25-50 miljoner kr.

2017: Såväl omsättning som resultat förväntas öka ytterligare till följd av försäljning på fler marknader.

* PharmaLundensis har ett underskottsavdrag på drygt 23 miljoner kronor. Detta innebär att de första 23 miljonerna i vinst blir skattefria.

* Styrelsen överväger att knoppa av EcoFilter i ett eget bolag. Dock bör detta ske först efter att PharmaLundensis underskottsavdrag utnyttjats till fullo.

Läs mer här!