Nyheter

VD:s kommentarer till Bokslutskommunikén

Under fliken ”VD har ordet” under menyn ”Bolaget” kommer VD Staffan Skogvall med lite personliga reflektioner kring Bokslutskommuniken!