Minievaporator

Rening av industriellt avfallsvatten med evaporatorer (indunstare) är en ytterst effektiv metod för att ta hand om flytande miljöfarligt avfall. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra och lönar sig därför inte att installera på mindre företag. Vår nya Minievaporator renar avfallsvatten lika effektivt som traditionella maskiner, men till en  mycket lägre kostnad. Enheten har potential att dramatiskt reducera den årliga kostnaden för hantering av flytande miljöfarligt avfall med upp till 50 % eller mer.

Användningsområde
Det finns många företag i landet, till exempel inom biotech och läkemedel, som producerar flytande miljöfarligt avfall. Företagen är skyldiga enligt lag att ta hand om detta på ett säkert sätt. Ofta rör det sig om relativt begränsade mängder farliga ämnen som är utspädda i stora volymer avfallsvatten. Idag skickas det flytande avfallet till ett recyclingbolag för destruktion, vilket medför stora kostnader. En bättre metod är att använda en evaporator (indunstare) för att ta bort vattnet och ”renframställa” gifterna, som därefter skickas till förbränning. På så sätt slipper företaget att betala stora pengar för att destruera vattnet i avfallet. Traditionella evaporatorer är dock mycket dyra och kostar vanligen flera miljoner, varför det inte lönar sig att installera sådana på ett litet företag med ca 100-500 liter avfallsvatten per dygn. Ett annat problem med traditionella evaporatorer är att de alltid generarar minst 10 % koncentrat, dvs flytande avfall. De kan alltså inte minska volymen på avfallet med mer än maximalt 90 %. Om företag i stället kunde använda en evaporator skulle det ge stora besparingar.  PharmaLundensis har utvecklat en enkel och billig  ”Minievaporator” för ovanstående situation.

Minievaporator
PharmaLundensis har tagit fram en Minievaporator med en kapacitet att evaporera ca 150 liter flytande farligt avfall per dygn. Apparaten baseras på PharmaLundensis patenterade ”noll-koncentrat teknologi” och genererar inget flytande koncentrat, utan endast torrt avfall. Apparaten har även en värmepump ansluten som återanvänder värmen i ångan för den fortsatta förångningen, vilket minskar energiåtgången. Energiförbrukning ca 1000 W. Flera Minievaporatorer kan arbeta parallellt om reningsbehovet är större än 150 l/dygn. Apparaten är CE-certifierad. Minievaporatorn hyrs ut på kontrakt från våren 2022.

Företag som önskar minska sina kostnader för rening av flytande farligt avfall kan kontakta oss och boka in en gratis testning av en Minievaporator.

För mer information, kontakta: info@pharmalundensis.se