Ett framgångsrikt 2015

Inledningsvis vill jag hjärtligt tacka alla som tecknade aktier i vår emission i höstas! Det är tack vare er hjälp som PharmaLundensis projekt kan drivas vidare, och så småningom förhoppningsvis resultera i värdefulla läkemedel!

KOL-studiens finansiering ser nu bra ut, och de sista förberedelserna påbörjas. Vi hoppas att den första patienten kan tas in i studien mot mitten-slutet av januari. Vi kommer tydligt att meddela när och var man som patient kan anmäla sig, om man vill delta i studien. Jag ser verkligen fram mot att påbörja denna mycket intressanta studie. Om den ger de resultat som vi hoppas kan detta blir början på något fantastiskt!

Förberedelserna för att testa EcoFilter® på sjukhus är snart klara. Det skall bli mycket intressant att se om apparaten fungerar precis så bra på kliniken som i utvecklingsfasen. Idag bryter svenska sjukhus mot sina miljömål genom att släppa ut tonvis av antibiotika i naturen. Min uppfattning är att EcoFilter® är den enda realistiska metoden för att eliminera dessa utsläpp.

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall
VD