Från Halvårsrapport Q2, 2021-01-01 till 2021-06-30

Jag vill inledningsvis tacka alla aktieägare som deltog i nyemissionen i våras! Jag tror att det kan visa sig vara en mycket klok investering på några års sikt!

Strax före sommaren blev vår fullskaliga prototyp för Minievaporatorn klar och genomgick omfattande tester. Dessa visade att konstruktionen är sund och att maskinen fungerar helt enligt planerna. Apparaten bedöms kunna evaporera ca 150 liter/dygn. Nu i höst kommer även en värmepump att kopplas in för att effektivisera evaporeringen och spara energi. Därefter kommer maskinen att CE-certifieras.

Minievaporatorn har potential att minska kostnader för hantering av flytande farligt avfall för företag inom biotech/läkemedelsbranschen med upp till 75 %. Marknadsföring har inletts med annonser i Sveriges Natur och kommer att fortsätta med marknadsföring i olika bransch- och miljötidningar. Företag som producerar miljöfarligt avfall kommer att kontaktas och erbjudas att testa vår Minievaporator. Planerad försäljningsstart för Minievaporatorn blir mot slutet av hösten. Det har redan hört av sig företag som är intresserade av apparaten. Jag bedömer att Minievaporatorn har potential att ge stora intäkter till PharmaLundensis på relativt kort sikt!

Vi fortsätter även arbetet med bolagets effektiva kvicksilverbindande substans som skall bli en effektiv behandling mot KOL/kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom. Vi förbereder en storskalig syntes av 1-2 kilo testsubstans, vilket behövs för kommande toxikologiska och farmakokinetiska undersökningar. Ett GMP-laboratorium kommer att anlitas för att tillverka all substans till planerade kliniska studier. Jag är övertygad om att detta projekt kan utveckla sig på ett fantastiskt bra sätt, och generera mycket stora intäkter till PharmaLundensis i framtiden!

Avslutningsvis vill jag önska alla aktieägare en fortsatt bra sommar och en framgångsrik höst!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall

VD