Nyheter

Datasammanställning av KOL-studie

Sammanfattning

* Jodkol gav en statistiskt säkerställd (p=0.03) förbättring av FEV1 baseline på 8.2 % jämfört med placebo.

* Korrelationsstatistiska beräkningar visar en höggradigt säkerställd korrelation (p=0.0020)  mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator, samt en statistiskt säkerställd korrelation (p=0.0328) mellan FEV1 baseline och FEV1 post-bronchodilator post-exercise.

* FEV1 baseline för Jodkol gruppen förbättrades jämfört med placebo med i genomsnitt 130 ml.

* High Responders: En grupp på sex patienter fick en kraftigt förbättrad lungfunktion (FEV1baseline) på i genomsnitt 215 ml.

Sammanfattningsvis visar resultaten att PharmaLundensis testsubstans jodkol gav en klar förbättring av lungfunktionen på KOL-sjuka, samt att vissa patienter hade en extra stor känslighet för den positiva behandlingseffekten.

Läs mer här!