Nyheter

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 18 maj 2018

Styrelsen i PharmaLundensis AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av aktier i den pågående nyemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Ny slutdag för teckning blir den 18 maj 2018. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske under den förlängda teckningstiden.   

Emissionsvillkoren framgår av det memorandum som tillsammans med anmälningssedel finns tillgängligt på PharmaLundensis hemsida samt på Aktietorget (www.aktietorget.se).

Memorandum 2018
Anmälningssedel för teckning utan företräde
(filen är skrivbar på vissa datorer)