Nyheter

Förvärvar projekt för att förebygga sammanväxningar efter operationer

PharmaLundensis AB (publ) har förvärvat en patentansökan som skyddar användning av metabotropa glutamatreceptor grupp 1 antagonister för förebyggande av adherensbildning (sammanväxningar) efter operationer i bukhålan. Projektet har utvecklats av lundabolaget Redeco Chem AB (www.redecochem.com) med samarbetspartners. PharmaLundensis kommer under hösten att genomföra en djurstudie för att ytterligare utvärdera effekten. Om PharmaLundensis därefter väljer att kommersialisera projektet ska PharmaLundensis utge ersättning till Redeco Chem AB med en engångsköpeskilling om 100 000 kronor samt tilläggsköpeskilling på 10 procent av PharmaLundensis framtida nettointäkter från projektet.

PharmaLundensis styrelse bedömer att det aktuella projektet har stor ekonomisk potential, samtidigt som kostnaderna för PharmaLundensis blir blygsamma. Om PharmaLundensis väljer att kommersialisera projektet kan det redan under våren 2014 bli aktuellt att söka kontakt med andra bolag som har substanser av denna typ, med syfte att sälja licensavtal för indikationen adherenser.

PharmaLundensis kommer även fortsättningsvis att leta efter fler spännande medicinska projekt med stor ekonomisk potential och litet behov av kapital.

Marknad
Sammanväxningar (adherenser) i bukhålan efter operationer är ett stort problem. Nästan alla som genomgår en bukoperation, framför allt i nedre delen av buken, utvecklar adherenser1. En del sammanväxningar är, i alla fall inledningsvis, symptomfria, men många ger besvärliga och långvariga smärttillstånd. Sammanväxningarna kan även snörpa åt tarmen så att maten inte kan passera, vilket kräver kirurgisk behandling. Adherenser är den vanligaste orsaken i västvärlden till obstruktion (stopp) i tunntarmen, och orsakar mer än 300 000 operationer varje år bara i USA2. Detta kostar mer än 2.3 miljarder dollar årligen. Efter gynekologiska operationer kan sammanväxningar leda till försämrad fertilitet hos kvinnor. Det har föreslagits ett stort antal behandlingsmetoder mot adherensbildning, men ännu har ingen metod varit speciellt framgångsrik.

Projektet
Det aktuella projektet bygger på observationer vid djurförsök att metabotropa glutamat receptor grupp 1 antagonister kan förebygga utveckling av adherenser. Genom att spruta in ett ämne med denna verkan i bukhålan innan buken stängs vid operation, uppnås en betydande reduktion av sammanväxningarna. Detta fynd har skyddats med en PCT patentansökan (WO 2012/108831 A1) som nu går in i nationell fas i Europa och USA.

Avtal med Redeco Chem AB
PharmaLundensis har förvärvat Redeco Chems AB:s patentansökan (WO 2012/108831 A1). PharmaLundensis svenska patentombud (Awapatent) har bekräftat att med vissa kompletteringar kan den ge ett fullgott skydd för det aktuella användningsområdet. PharmaLundensis kommer att finansiera inlämning av nationella patentansökningar i Europa och USA, samt en djurstudie under hösten 2013. Om PharmaLundensis därefter väljer att kommersialisera uppfinningen ska PharmaLundensis utge ersättning till Redeco Chem AB med en engångsköpeskilling om 100 000 kronor samt tilläggsköpeskilling på 10 procent av PharmaLundensis framtida nettointäkter från projektet. Ingen ersättning ska utgå för det fall PharmaLundensis väljer att inte kommersialisera projektet.

Licens till andra företag
Många läkemedelsbolag har utvecklat ett stort antal ämnen som påverkar grupp 1 mGlu receptorn (med subtyperna mGluR1 och mGluR5)4. En del ämnen har redan gått in i klinisk fas och testats på patienter, medan andra har genomgått djurtoxikologiska utredningar och är planerade att testas på patienter i framtiden. Läkemedelsbolag som har utvecklar dessa ämnen har normalt substanspatentskydd på sina ämnen. Då PharmaLundensis nu har patentskydd på att förebygga sammanväxningar kan bolagen dock inte använda sina ämnen på denna indikation. Med hänsyn till de stora investeringar som krävts för att utveckla ämnena kan man förvänta sig att bolagen vill ha så bred användbarhet på ämnena som möjligt. De kan därför vara villiga att betala en licensavgift till PharmaLundensis för att kunna använda sina läkmedel mot den stora och värdefulla adherens marknaden. Det är svårt att veta hur mycket en licens kan vara värd, men en effektiv hämning av adherensbildning skulle kunna ge miljontals dollar i intäkter till PharmaLundensis varje år. Kostnaderna för att vidareutveckla dessa ämnen till läkemedel för denna indikation kommer att tas av respektive bolag, och kommer inte att belasta PharmaLundensis.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det glädjer mig att PharmaLundensis har fått möjlighet att köpa detta intressanta projekt! Vi bedömer att det endast kommer att kosta mindre kapital att bekräfta hållbarheten i projektet genom en djurstudie under hösten. Därefter kan projektet generera stora licensintäkter till PharmaLundensis från bolag som har substanser av denna typ, och som önskar sälja dem på den stora marknaden mot adherenser.

Det finns flera stora fördelar med detta projekt för PharmaLundensis; lovande projekt med stor ekonomisk potential, små kostnader för PharmaLundensis, projektet breddar PharmaLundensis patentportfölj och licensintäkter kan minska behovet av externt kapital för KOL-projektet.

PharmaLundensis kommer även fortsättningsvis att leta efter fler spännande projekt med stor ekonomisk potential och litet behov av kapital.

Referenser

1. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/intestinaladhesions/#what

2. http://www.east.org/resources/treatment-guidelines/small-bowel-obstruction,-evaluation-and-management-of

3. http://www.google.com/patents/WO2012108831A1?cl=en

4. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-396492-2.00006-0

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Läs nyheten i PDF format här!