Nyheter

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 (2022/2024)

Nyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) under april 2022 har nu avslutats. Det inkom teckningar på 35 183 aktier för totalt 31 664,70 kronor, vilket ger en utspädning på ca 0,1 %. Nytt antal aktier i bolaget uppgår till 42 480 161. Teckningsoptioner som inte nyttjats kommer att förfalla.