Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 (2022/2024)

I dag den 2 maj 2024 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i PharmaLundensis AB (publ) vilken genomfördes under april 2022. Teckningsperioden pågår 2 maj – 31 maj 2024. Innehavaren av teckningsoptionen äger rätt att för varje teckningsoption av serie TO6 teckna 1 ny aktie i PharmaLundensis till en kurs om 0.90 kr per aktie. Optionsvillkoren har räknats om till följd av de företrädesemissioner Bolaget genomfört sedan dess.

Ej förvaltarregistrerade ägare behöver göra två saker för att teckna; 1. Fylla i anmälningssedeln, som kan laddas ner från PharmaLundensis hemsida, och skicka in den till Mangold på den adress som står på anmälningssedeln, och 2. Betala summan för aktierna som tecknas till bankgiro 727-2271, som referens ange VP-kontonummer eller personnummer. Inga brevutskick kommer att ske denna gång.

Om Ni i stället har teckningsoptionerna hos en förvaltare (förvaltarregistrerat innehav) bör ni proaktivt kontakta er förvaltare för att begära teckning. Teckning sker genom instruktion från förvaltare. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 maj 2024 kommer att förfalla.

Anmälningssedel TO6