Nyheter

Inlämning av nationella patentansökningar för IodoCarb comp

PharmaLundensis har nu lämnat in nationella patentansökningar som skyddar kombinationen av jodkol och perklorat (IodoCarb comp) vid behandling av KOL och astma. Det förväntas ta ca 1-2 år för nationella patent att beviljas.

Skydd har sökts i följande länder:

Chile
Europa
Israel
Japan
Kina
Ryssland
Saudi Arabien
Sydkorea
Sydafrika
USA

Länderna har valts ut enligt den strategi som presenterades i Bokslutskommunikén 2016-02-18, Punkt 2: Affärsplan för IodoCarb.