Nyheter

Justering av styrelsen

PharmaLundensis styrelseordförande Linus Sjödahl har meddelat att han önskar lämna bolagets styrelse på grund av tidsbrist. Arbetet för att hitta en lämplig ersättare inleds nu, och ett förslag på en ny styrelsemedlem avses att presenteras i kallelsen till ordinarie årsstämma.

VD Staffan Skogvall: Jag skulle vilja framföra ett varmt och hjärtligt tack till Linus för hans betydelsefulla insatser för bolaget, samt önska honom lycka till i framtiden!  

I övrigt vill jag även nämna att marknadsföringen av EcoFilter systemet och EWR-101 enheten har gått in i en intensiv fas och förhoppningsvis skall vi snart kunna presentera några konkreta resultat.