Nyheter

Konvertibellån tecknades för ca 2 miljoner kronor

I PharmaLundensis konvertibelemission inkom teckningar från 420 investerare på totalt 133 835 units motsvarande 2 007 525 kronor, vilket gav en teckningsgrad på 42,4 %. Efter emissionskostnader på ca 400 000 kr tillförs bolaget således ca 1.6 miljoner kronor. Teckningen skedde till 45 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal units. VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat konvertibler!

Som beskrivits i pressmeddelande 190509 vill bolaget även ge ett erbjudande till investerare som föredrar att investera i aktier. PharmaLundensis genomför därför, under förutsättning av årsstämmans godkännande, en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under perioden 17 juni–1 juli 2019.

PharmaLundensis press 190520