Nyheter

Kvartalsrapport 2021-07-01 till 2021-09-30

Kvartalsrapport Q3 2021

Sammanfattning

2021-01-01 – 2021-09-30 (9 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 078 241 SEK (-2 399 277).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 SEK (-0,10).

 • Soliditeten uppgick per 2021-09-30 till 42,8 %.

2021-07-01 – 2021-09-30 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -680 508 SEK (-588 731).

 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

* Periodens resultat dividerat med 27 757 777 (24 661 227) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i emissionen kopplad till teckningsoptioner serie 2018/2021 vilken registrerades 2021-10-14.

 • Har genomfört fortsatta tester av Minievaporatorn. Avslutande tester planeras under december.

 • CE-certifiering av Minievaporatorn pågår och bedöms bli färdig kring årsskiftet.

 • PharmaLundensis styrelse har beslutat att Minievaporatorer skall hyras ut, i första hand på 5-årskontrakt.

 • Flera företag har anmält intresse att testa en Minievaporator.

 • Har överenskommit med första kund om att skicka en Minievaporatorn för testning preliminärt under vecka 6-8 nästa år.

 • Har fortsatt förberedelserna med bolagets effektiva kvicksilverbindande substans som behandling mot KOL/kronisk bronkit och kroniskt trötthetssyndrom.