Nyheter

Kvartalsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

Q1 PharmaLundensis 2024

1. Sammanfattning

2024-01-01 – 2024-03-31 (3 månader)
* Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 218 314 SEK (-797 215).
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,02).
* Soliditeten** uppgick per 2024-03-31 till 21,0 %.
* Periodens resultat dividerat med 42 444 978 (36 179 181) utestående aktier vilket inkluderar tecknade aktier i nyemissionen som registrerades 2024-04-24.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

* Positiv granskningsrapport från Europeiska Patentverket EPO för PHAL-501.
* Ny hemsida för CleanTech Lund dit all info om Minievaporatorn och EcoFilter för sjukhus har överförts.
* Kemiska receptet för att tillverka stora mängder Phal-501 bedöms bli klart om några veckor.
* Minievaporatorns unika egenskaper kommer särskilt till sin rätt i anläggningar som är lokaliserade på avlägsna platser där maskinen kan uppnå sin fulla ekonomiska potential. En informationsfolder om Minievaporatorn kommer att översändas till några sådana anläggningar inom kort.
* Under nyttjandeperioden för Teckningsoptioner av serie TO5 inkom det teckningar på 254 806 aktier för totalt 229 325,40 kronor. Nyttjandeperiod för TO6 pågår för närvarande.