Nyheter

Läkemedelsverket har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

PharmaLundensis AB:s (publ) har nu erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra bolagets kliniska studie på kroniskt trötthetssyndrom. Studien kommer att bestå av 20 patienter med läkardiagnosticerat kroniskt trötthetssyndrom som behandlas med aktiv substans (jodkol) och 20 patienter med kroniskt trötthetssyndrom som behandlas med placebo. Således har en placebogrupp lagts till studien, för att öka möjligheterna att identifiera positiva effekter av testsubstansen.

PharmaLundensis väntar på besked från Regionala Etikprövningsnämnden. När även de har gett tillstånd, kan studien påbörjas.

PDF-fil