Nyheter

Minievaporatorn nu färdig och fungerar utmärkt

Arbetet med Minievaporatorn har blivit framgångsrikt och maskinen fungerar nu utmärkt. Apparaten är stabil och tillförlitlig under körningar under flera dagar. Reningsgraden är utmärkt, med mer än 99.9 procents rening. Således går mindre än en tusendel av föroreningarna igenom Minievaporatorns rening. Apparaten kan idag rena över 2000 liter avfallsvatten per månad. Vidare fungerar den automatiska påfyllningen av evaporatortanken utan problem. Detta innebär att ingen personal behöver fylla på avfallsvatten i evaporatortanken, eftersom maskinen själv pumpar in det i den takt som evaporeringen sker. Maskinen kommer nu att CE-märkas.

De närmaste veckorna kommer den sista anpassningen av värmepumpen, vilken kraftigt minskar energiåtgången vid evaporering, att genomföras. Därefter skickas Minievaporatorn och värmepumpen till första kund.

Minievaporatorn bedöms kunna halvera kostnader för att hantera flytande farligt avfall för företag inom läkemedels-, biotech- och kemibranscherna.