Nyheter

Nytt testcentrum inkluderat i KOL-studien

Avtal har nu slutits med Lung- och Allergisektion vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå som under ledning av Professor Anders Blomberg kommer delta som testcentrum i PharmaLundensis KOL-studie.

Sedan tidigare finns avtal med Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus där Professor Leif Bjermer fungerar som nationell koordinator av studien. Förhandlingar pågår med fler intresserade lungkliniker. Ytterligare 2-3 testcentra avses tas in i studien.

Det finns flera fördelar med många testkliniker, bland annat:
* fler testcentra ger möjlighet att snabbare kunna testa samtliga patienter i studien (80 st)
* KOL-sjuka i fler städer får möjlighet att delta i studien

KOL-studien kommer att inledas inom kort.