Nyheter

PCT patentansökan för EcoFilter® inlämnad

PharmaLundensis AB (publ) har nu lämnat in en PCT patentansökan för EcoFilter® med modifierad text och kravstruktur. Granskningsrapport förväntas erhållas mot slutet av hösten.

Utvecklingen av ?kommersiellt? Ecofilter® bedöms bli klar om några veckor. Därefter kommer apparaten att testas på sjukhus.

http://prv.se/sv/Patent/Ansoka-om-patent/Internationellt-skydd/Internationell-ansokan-PCT/

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se