Nyheter

Positivt patentbesked för ny testsubstans

Europeiska Patentmyndigheten (EPO) har meddelat en positiv granskningsrapport för PharmaLundensis nyligen identifierade substans som vi planerar att använda i kommande kliniska studier. Substanser uppvisar en betydligt större kvicksilverbindande effekt än den gamla substansen IodoCarb, men ger ingen frisättning alls av jod. Det kan därför förmodas att substansen ger minst lika bra behandlingseffekt som IodoCarb, men utan biverkningar från sköldkörteln. Inledningsvis avser vi utvärdera behandlingseffekten i en klinisk studie på 80 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Som vanligt har EPO vissa formella kommentarer och önskemål på justeringar, vilka kommer att åtgärdas under den fortsatta hanteringen av ansökan.

VD Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit goda besked från EPO beträffande patenterbarheten på vår nya substans! Med hänsyn till den ovanligt starka kvicksilverbindande effekten och avsaknaden av jodfrisättning så känner jag mig övertygad om att detta ämne har potential att bli en effektiv och bra behandling!

Pressmeddelande 201102