Nyheter

Registrering av nyemission hos Bolagsverket klar

Registrering av höstens nyemission hos Bolagsverket är nu klar. BTA kommer att omvandlas till aktier och synas på konton torsdag den 11 februari. På grund av ett administrativt förbiseende hos PharmaLundensis har inte information om att sista dag för handel med BTA var den 4 februari 2016 offentliggjorts.

I pressmeddelande den 17 november 2015 meddelades att PharmaLundensis nyemission, som beslutades den 8 september 2015, resulterade i teckningar på 1 312 451 aktier motsvarande 7 874 706 kronor. I samband med hantering av avräkningsnotor uppmärksammades emellertid en felaktighet, och därför blir korrekt total teckning 1 285 951 aktier motsvarande 7 715 706 kronor.

Dr Staffan Skogvall kommenterar: Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som tecknade aktier i den genomförda nyemissionen! Vår bestämda uppfattning är att bolagets projekt kommer att leda till framgångsrika läkemedel fortare än många kanske tror.