Nyheter

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

Registrering av höstens nyemission hos Bolagsverket är nu klar. Sista dag för handel med BTA är torsdag den 29 januari. Måndag den 2 februari blir stoppdag, och de nya aktierna kommer att synas på konton onsdag den 4 februari.

I pressmeddelande den 21 oktober 2014 meddelades att PharmaLundensis nyemission som beslutades den 15 augusti 2014 resulterade i teckningar på 500 400 aktier motsvarande 6 004 800 kronor. I samband med hantering av avräkningsnotor uppmärksammades emellertid att en dubbelräkning skett och att korrekt teckning rätteligen är 486 800 aktier motsvarande 5 841 600 kronor. Total teckning är därmed 486 800 aktier motsvarande 5 841 600 kronor.

Dr Staffan Skogvall kommenterar: Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som tecknade aktier i den genomförda nyemissionen. Utan era insatser skulle vi inte kunna driva våra intressanta projekt framåt.

Värt att notera är att PharmaLundensis huvudägare, SkåneÖrnen AB och VD Staffan Skogvall tillsammans tecknade aktier för 1 224 000 kronor i emissionen. Skälet till den stora kapitalinsatsen är naturligtvis att ägarna bedömer att det finns goda möjligheter till framgång i bolagets projekt.

PDF fil kan laddas ner här!