Nyheter

Stort internationellt intresse för PharmaLundensis KOL-studie

PharmaLundensis kliniska KOL-studie ”Oral iodinated activated charcoal improves lung function in patients with COPD” har väckt stort internationellt intresse. Förlaget Elsevier, som administrerar den vetenskapliga tidskriften Respiratory Medicin som publicerade artikeln, har meddelat att under det senaste halvåret har artikeln lästs och/eller laddats ner 375 ggr från deras website. Närmare 60 % har laddats ner från USA, och den har även laddats ner från Storbritannien, Sverige, Kina Sydkorea och andra länder.

En sammanställning av dessa data finns här:

www.pharmalundensis.se/wp-content/uploads/2015/05/Author-Alert-Dashboard.pdf

Utöver detta har forskare även läst artikeln i pappersformat i den tryckta tidskriften.

VD Dr Staffan Skogvall säger: Det känns uppmuntrande att så många luftvägsspecialister har läst vår artikel! Det visar att det finns ett klart intresse för PharmaLundensis KOL-projekt på många ställen i världen. Resultaten visar också att intresset är speciellt stort i USA, vilket kanske inte är så konstigt då de ofta ligger i framkanten av forskningen.

PDF-fil finns här!

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se