Nyheter

Ytterligare testcentrum inkluderat i KOL-studien

Avtal har nu slutits med Lung- och Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som under ledning av Professor Magnus Sköld kommer att delta som testcentrum i PharmaLundensis KOL-studie.

Sedan tidigare finns avtal med Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå under ledning av Professor Anders Blomberg, samt Lung- och Allergikliniken vid Lunds Universitetssjukhus där Professor Leif Bjermer fungerar som nationell koordinator av studien. Ytterligare något testcentrum avses att tas in i studien.

KOL-studien kommer att inledas inom kort, och bedöms ta 6-12 månader att genomföra.