Nyheter

Regionala Etikprövningsnämnden har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

17 oktober 2012 Läs hela nyheten

Läkemedelsverket har godkänt klinisk studie på trötthetssyndrom!

27 september 2012 Läs hela nyheten

Nyemission kraftigt övertecknad – Extra nyemission planeras!

25 september 2012 Läs hela nyheten

Ansökningar om tillstånd för CFS klinisk studie nu inlämnade!

25 juli 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB:s nyemission på 3 mkr blev övertecknad!

25 april 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis AB (publ) gör nyemission för att finansiera bolagets kliniska studier i KOL och kroniskt trötthetssyndrom!

30 mars 2012 Läs hela nyheten

PharmaLundensis har nyligen flyttat in i ’Medicon Village’ !

7 mars 2012 Läs hela nyheten

´Proof of concept´ klinisk studie på 40 KOL-patienter har nu påbörjats!

8 februari 2012 Läs hela nyheten