Nyheter

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

18 oktober 2018 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units samt tidigarelägger Q3-rapporten

28 september 2018 Läs hela nyheten

Förlängd teckningstid i pågående nyemission till 18 maj 2018

20 april 2018 Läs hela nyheten

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb

29 januari 2018 Läs hela nyheten