Nyheter

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022 II (TO4)

1 december 2022 Läs hela nyheten

Information avseende avslutad nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022

1 juli 2022 Läs hela nyheten

Årsredovisning för Räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

9 juni 2022 Läs hela nyheten

Registrering av företrädesemission hos Bolagsverket klar

3 juni 2022 Läs hela nyheten

Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 2019/2022

1 juni 2022 Läs hela nyheten

Nyemission tecknades preliminärt för ca 2.0 miljoner kronor

25 april 2022 Läs hela nyheten

Minievaporator demonstrerades idag för första kund

13 april 2022 Läs hela nyheten

Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

5 april 2022 Läs hela nyheten

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner

17 februari 2022 Läs hela nyheten