Bolaget

00000000013PharmaLundensis läkemedelsprojekt testas och optimeras i kliniska studier fram till genomförd registring, och säljs därefter i egen regi eller utlicensieras på vissa marknader.

EcoFilter-systemet utvecklas tillsammans med sjukvården, som kommer att erbjudas långtidsabonnemang på reningstjänsten när den är klar.

Centralt för Bolagets strategi är en stark patentportfölj för att skydda samtliga projekt.

Det finns möjligheter till stora intäkter i bolagets projekt:

  • IodoCarb: Det finns ca 400 miljoner patienter med KOL i världen. Redan om endast 1 % använder IodoCarb comp med en årskostnad på 5 000 kronor genererar detta en försäljning på 20 miljarder kronor/år. Med en förväntad vinstmarginal på 50 % blir det en vinst till PharmaLundensis på 10 miljarder kronor/år.
  • EcoFilter®: Antal vårdplatser på sjukhus i Sverige: ca 25 000, årlig kostnad för EcoFilter-rening: ca 5-10 miljoner kronor/1000 vårdplatser, vinstmarginal: 10 %. Således blir svenska sjukvårdens kostnad för EcoFilter-rening ca 125-250 miljoner kronor i hela landet och vinsten för PharmaLundensis ca 12,5-25 miljoner kronor/år. Övriga nordiska länder kan tillsammans generera lika stor vinst för PharmaLundensis medan stora länder på kontinenten kan bidra med mångfalt större belopp.
  • Kronisk bronkitbehandling: Finns ca 2 miljoner personer med kronisk bronkit i de nordiska länderna. Om 5 % tar en kur Bronkitstopp per år för en kostnad på ca 800 SEK med en vinstmarginal på 25 % genererar det årlig vinst för Bolaget på ca 20 MSEK. Den medicintekniska produkten kan säljas i hela Europa, och ge en vinst på 100-300 MSEK/år. Bolaget har även sökt patentskydd i bl a Kina och Japan.