Rapporter

Nedan presenteras tidpunkter för publicering av PharmaLundensis kommande finansiella rapporter. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Spotlights respektive hemsida (www.pharmalundensis.se och www.spotlightstockmarket.com).

Innevarande räkenskapsperiod: 2022-01-01 – 2022-12-31

Kommande finansiella rapporter:
Kvartal 1: 19 maj 2022
Kvartal 2: 18 augusti 2022
Kvartal 3: 17 november 2022
Bokslutskommuniké: 16 februari 2023

Årsredovisningar:
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

Kvartalsrapporter:
2021
Kvartalsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31
Halvårsrapport 2021-01-01 – 2021-06-30

Kvartalsrapport 2021-01-01 – 2021-09-30
Bokslutskommunike 2021-01-01 – 2021-12-31

2020
Kvartalsrapport 2020-01-01 – 2020-03-31
Halvårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30
Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30
Bokslutskommunike 2020-01-01 – 2020-12-31

2019
Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31
Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30
Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30
Bokslutskommunike 2019-01-01 till 2019-12-31

2018
Kvartalsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31
Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30
Kvartalsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30
Bokslutskommunike 2018-01-01 till 2018-12-31

2017
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31
Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30
Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

2016
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31
Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30
Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

2015
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31
Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30
Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

2014
Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31
Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30
Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30
Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

2013
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31
Halvårsrapport 2013-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30
Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

2012
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31
Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30
Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

2011
Kvartalsrapport, 2011-01-01 till 2011-03-31
Halvårsrapport, 2011-01-01 till 2011-06-30
Delårsrapport, 2011-01-01 till 2011-09-30
Bokslutskommuniké, 2011-01-01 till 2011-12-31

2010
Halvårsrapport, 2010-01-01 till 2010-06-30
Delårsrapport, 2010-01-01 till 2010-09-30
Bokslutskommunikè, 2010-01-01 till 2010-12-31