Rapporter

Nedan presenteras tidpunkter för publicering av PharmaLundensis kommande finansiella rapporter. Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Spotlights respektive hemsida (www.pharmalundensis.se och www.spotlightstockmarket.com).

Innevarande räkenskapsperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

Kommande finansiella rapporter
Kvartal 1: 16 maj 2024
Kvartal 2: 15 augusti 2024
Kvartal 3: 21 november 2024
Bokslutskommuniké: 20 februari 2025

Årsredovisningar:
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007

Kvartalsrapporter:

2023
Kvartalsrapport 2023-01-01 – 2023-03-31
Halvårsrapport 2023-01-01 – 2023-06-30

Kvartalsrapport 2023-01-01 – 2023-09-30
Bokslutskommunike 2023-01-01 – 2023-12-31

2022
Kvartalsrapport 2022-01-01 – 2022-03-31
Halvårsrapport 2022-01-01 – 2022-06-30
Kvartalsrapport 2022-01-01 – 2022-09-30
Bokslutskommuniké 2022-01-01 – 2022-12-31

2021
Kvartalsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31
Halvårsrapport 2021-01-01 – 2021-06-30

Kvartalsrapport 2021-01-01 – 2021-09-30
Bokslutskommuniké 2021-01-01 – 2021-12-31

2020
Kvartalsrapport 2020-01-01 – 2020-03-31
Halvårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30
Kvartalsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30
Bokslutskommuniké 2020-01-01 – 2020-12-31

2019
Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31
Halvårsrapport 2019-01-01 till 2019-06-30
Kvartalsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

2018
Kvartalsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31
Halvårsrapport 2018-01-01 till 2018-06-30
Kvartalsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30
Bokslutskommunike 2018-01-01 till 2018-12-31

2017
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31
Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30
Kvartalsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30
Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

2016
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31
Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30
Kvartalsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30
Bokslutskommuniké 2016-01-01 till 2016-12-31

2015
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31
Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30
Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30
Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31

2014
Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31
Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30
Kvartalsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30
Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

2013
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-03-31
Halvårsrapport 2013-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2013-01-01 till 2013-09-30
Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

2012
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31
Halvårsrapport 2012-01-01 till 2012-06-30
Kvartalsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30
Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

2011
Kvartalsrapport, 2011-01-01 till 2011-03-31
Halvårsrapport, 2011-01-01 till 2011-06-30
Delårsrapport, 2011-01-01 till 2011-09-30
Bokslutskommuniké, 2011-01-01 till 2011-12-31

2010
Halvårsrapport, 2010-01-01 till 2010-06-30
Delårsrapport, 2010-01-01 till 2010-09-30
Bokslutskommunikè, 2010-01-01 till 2010-12-31