BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021-01-01 till 2021-12-31

Under det gångna året har vi investerat betydande resurser på att färdigställa Minievaporatorn, och nu är det dags att skörda. Vi bedömer att maskinen fyller ett stort behov, och att många företag kommer att vilja minska sina reningskostnader genom att hyra en maskin. Under mars skall första företag testa maskinen. Därefter kommer vi under det kommande året att aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en Minievaporator. I ett senare skede kan det även bli aktuellt att expandera till andra länder, framför allt i Skandinavien och Tyskland. Minievaporatorn är skyddad genom flera patent/patentansökningar.

Tillverkning av maskiner kommer inledningsvis att ske hos den teknikkonsult som för PharmaLundensis räkning utvecklat Minievaporatorn. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att sköta framtida tillverkning av maskiner i egen regi när volymerna stiger. Vi har så smått börjat leta efter en lämplig monteringslokal för framtida tillverkning.

När inkomsterna kommit igång på allvar från Minievaporatorn är det dags att titta på våra andra CleanTech projekt, nämligen EcoFilter för sjukhus samt Säkerhetsvattenlåset för sjukhus. Tester som Naturvårdsverket initierat för att ta bort antibiotika i kommunala reningsverk med aktivt kol och ozon förefaller ha misslyckats, och det behövs bättre metoder. Vi anser att man borde sätta in en punktrening på sjukhusens avlopp för att en gång för alla förhindra att sjukhusens moderna och breda antibiotika förstörs genom resistensutveckling av bakterierna i avloppsvattnet. EcoFilter är redo för fullskaliga tester på sjukhus. Vidare avser vi att färdigställa utveckling och testning av Säkerhetsvattenlåset, som mycket väl kan bli en kassako på lite längre sikt.

Även PharmaLundensis läkemedelsprojekt mot KOL och kronisk bronkit går framåt. Detta är vårt värdefullaste projekt som har potential att generera extremt stort värden på lite längre sikt. Med hänsyn till de stora kostnader som är förknippade med att ta läkemedel till marknaden avser vi att nöja oss med att genomföra någon Fas 2 ”Proof of Concept” studie i bolagets regi, och sedan licensera ut eller sälja projektet. Med hänsyn till det mycket stora antalet patienter som lider av KOL och kronisk bronkit idag, och bristen på effektiva läkemedel för dessa sjukdomar, kan det redan efter en framgångsrik Fas 2 studie bli aktuellt med mycket stora belopp.

Vi anser att det i framtiden, när Minievaporatorn genererar betydande intäkter, kan vara lämpligt att knoppa av CleanTech-projekten i ett separat bolag. Det finns en hel del investerare som inte vill investera i läkemedelsutveckling, medan en annan, mindre, grupp är mest intresserade av läkemedelsprojekt. Genom att skilja på verksamheterna kan man bättre synliggöra deras rätta värden.

Sammantaget är jag nöjd med det gångna årets verksamhet och ser en stor framtid för PharmaLundensis!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall