BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022-01-01 till 2022-12-31

PharmaLundensis Minievaporator är nu färdig och de sista justeringarna av värmepumpen pågår innan utrustningen ska levereras till första kund. Detta är en viktig milstolpe för bolaget som signalerar att vi nu håller på att övergå till att finansiera verksamheten genom egen intjäning, snarare än genom nyemissioner. Jag bedömer att vi om ca två år kan närma oss break-even, och därefter öka vinsten fortlöpande.

När verksamheten bär sig själv är det dags att knoppa av våra läkemedelsprojekt i ett nytt bolag. Kvar i det gamla bolaget blir alla Cleantech-projekt (inledningsvis Minievaporatorn), som vid denna tidpunkt förväntas generera successivt allt större vinster. De kapitalslukande läkemedelsprojekten flyttas över till det nya bolaget. Jag tror att utvecklingen för det självständiga Cleantech-bolaget kan bli mycket positiv. Marknaden har traditionellt uppskattat teknikbolag som växer med god vinst och vars verksamhet är skyddad med patent, och sådana bolag har ofta belönats med en premiumvärdering på börsen. När dagens tråkiga börsklimat förbättrats kan marknaden mycket väl komma att se Cleantech-bolaget som en liten ”pärla” med mycket högt värde.

PharmaLundensis läkemedelsprojekt har den största vinstpotentialen av våra projekt, men samtidigt de största kostnaderna, riskerna och den längsta tidshorisonten. Vi behöver ta ett omtag när det gäller finansieringen för att få fram tillräckligt med kapital för att kunna utveckla de här viktiga läkemedlen. Det finns ett betydande antal större aktörer som är intresserade av att investera i lovande nya läkemedelsprojekt. Vi behöver ta fram ett erbjudande som är så intressant att de är villiga att lägga in betydande summor. Jag kommer att arbeta intensivt med denna fråga de kommande åren.

Bolaget genomför under mars en unitemission för att finansiera tiden fram tills dess att bolaget blir självfinansierat. PharmaLundensis förväntas att erhålla successivt allt mer intäkter de kommande åren, och det kan leda till att bolagets värdering tar ordentliga kliv uppåt. Investerare kan dra fördel av att teckningskursen i den aktuella emissionen är låg och att man dessutom erhåller en teckningsoption som kan fördubbla antalet köpta aktier om två år, då optionen löses in.

PharmaLundensis befinner sig således i ett spännande skede med flera näraliggande ”triggers” för aktiens värdering. Jag ser med stor tillförsikt på bolagets framtid!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall