Projekt

00000000014PharmaLundensis utvecklar nya, effektiva behandlingar mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit baserat på en ny verkningsmekanism.

Vidare utvecklar Bolaget en Minievaporator för rening av miljöfarligt avfall från mindre företag, samt EcoFilter® vilken eliminerar alla läkemedelsutsläpp från sjukhus.